Rozliczanie projektów i sprawozdawczość

Poradnik finansowo-prawny, czyli co trzeba wiedzieć, żeby prawidłowo skalkulować budżet, zrealizować i rozliczyć projekt w programie H2020. Poradnik został opracowany przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE.

 

Zarządzenie nr 9 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie Zasad uznawania składników majątkowych za środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz sposób ich amortyzacji i ewidencji.

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.