MSCA na UW – Mobilność Naukowców

Działania „Marii Skłodowskiej-Curie” to europejski program, w ramach którego wspierani są naukowcy na wszystkich etapach ich kariery i niezależnie od ich narodowości. Granty przyznawane są beneficjentom we wszystkich dziedzinach badań. Program również wspiera programy doktoranckie realizowane we współpracy z przedsiębiorstwami, łączące badania naukowe z pracą w przedsiębiorstwach, a także inne nowatorskie szkolenia zwiększające szanse na zatrudnienie i rozwój zawodowy.

Oprócz grantów na badania naukowcy mają możliwość zdobycia doświadczenia za granicą i w sektorze prywatnym. Mogą również uczestniczyć w szkoleniach pozwalających zdobyć dodatkowe kompetencje lub poznać dyscypliny, które mogą przyczynić się do rozwoju ich kariery zawodowej. Więcej informacji na temat różnych możliwości finansowania oraz kryteriów ubiegania się o nie można znaleźć poniżej.

Istnieją cztery główne obszary finansowania:

W ramach działań „Marii Skłodowskiej-Curie” finansowana jest również Europejska Noc Naukowców (ang. European Researchers’ Night – NIGHT) – impreza, która odbywa się co roku w całej Europie w ostatni piątek września.

Więcej informacji znajduje się:

Osoby zainteresowane udziałem w programie proszone są o kontakt z Biurem Obsługi Badań:

Magdalena Kleszczewska:

e-mail: Magdalena.Kleszczewska@adm.uw.edu.pl, phone: +48-22-5520743

Anna Demner:

e-mail: Anna.Demner@adm.uw.edu.pl, phone: +48-22-5524215

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.