MSCA na UW – międzynarodowa mobilność naukowców

„Działania Marii Skłodowskiej-Curie” (MSCA) finansowane ze środków programu HORYZONT 2020, wspierają naukowców na wszystkich etapach ich kariery i niezależnie od ich narodowości.
Granty przyznawane są beneficjentom we wszystkich dziedzinach badań.
Program również wspiera programy doktoranckie realizowane we współpracy z przedsiębiorstwami, łączące badania naukowe z pracą w przedsiębiorstwach, a także inne nowatorskie szkolenia zwiększające szanse na zatrudnienie i rozwój zawodowy.

Oprócz grantów na badania naukowcy mają możliwość zdobycia doświadczenia za granicą i w sektorze prywatnym. Mogą również uczestniczyć w szkoleniach pozwalających zdobyć dodatkowe kompetencje lub poznać dyscypliny, które mogą przyczynić się do rozwoju ich kariery zawodowej. Więcej informacji na temat różnych możliwości finansowania oraz kryteriów ubiegania się o nie można znaleźć poniżej.

Główne obszary finansowania:

Więcej informacji:

Osoby zainteresowane udziałem w programie prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Badań:

Magdalena Kleszczewska:

e-mail: Magdalena.Kleszczewska@adm.uw.edu.pl, phone: +48-22-5520743

Anna Demner:

e-mail: Anna.Demner@adm.uw.edu.pl, phone: +48-22-5524201

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.