Kontakt

UNIWERSYTET WARSZAWSKI
BIURO OBSŁUGI BADAŃ – MIĘDZYNARODOWE PROGRAMY BADAWCZE
Regionalny Punkt Kontaktowy – Region Centralny
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 WARSZAWA
tel.: 22 55 24 200
Auditorium Maximum, I piętro, pok. 12, 13, 20

1. Z-ca Kierownika Biura Obsługi Badań
mgr Diana Pustuła, LL.M.

tel.: 022 55 24 214
e-mail: diana@adm.uw.edu.pl
Program Horyzont 2020, w tym Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERC) i inne międzynarodowe programy i inicjatywy badawcze

pokój: 13


2. mgr Magdalena Kleszczewska
Specjalista
tel.: 55 20 743
e-mail: magdalena.kleszczewska@adm.uw.edu.pl
Program Horyzont 2020, w tym Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERC), ERA-NET, Twinning,  Działania Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA); 7 Program Ramowy

pokój: 20


3. mgr inż. Anna Demner
Specjalista
tel.: 022 55 24 201
e-mail: Anna.Demner@adm.uw.edu.pl
Program Horyzont 2020, w tym Działania Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA) oraz programy międzynarodowe z MNiSW, NCN, NCBiR, PNFN i inne; prowadzenie strony internetowej

pokój: 20


4. mgr Marta Zaręba – URLOP
Referent ds. Regionalnego Punktu Kontaktowego
tel.: 022 55 24 213
e-mail: marta.zareba@adm.uw.edu.pl
Koordynacja szkoleń RPK, Premia na Horyzoncie, 7 Program Ramowy, projekty międzynarodowe współfinansowane (MNiSW), PIRE NCN; prowadzenie strony http://rpk-centrum.uw.edu.pl

pokój: 12


5. mgr Bartosz Brach

Specjalista

tel.: 022 55 24 215

e-mail: bartosz.brach@adm.uw.edu.pl

Programy międzynarodowe z MNiSW, NCN, NCBiR, COST, Visegrad Fund, Premia na Horyzoncie

i inne; prowadzenie strony internetowej, prowadzenie strony http://rpk-centrum.uw.edu.pl

pokój: 12


6. Zofia Ciemięga – URLOP
Specjalista
e-mail: zciemiega@adm.uw.edu.pl
Program Horyzont 2020, w tym Działania Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA) i inne międzynarodowe programy badawcze

 

Biuro Obsługi Badań współpracuje z Sekcjami Obsługi Badań i Sekcjami Finansowymi w Jednostkach: baza kontaktów osób obsługujących projekty na wydziałach i w jednostkach pozawydziałowych.

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.